Hírek

Elérhetőségek

EB ÖSSZEÍRÁS 2018

Tisztelt Ebtartók!

Nógrádsáp Községi Önkormányzat Nógrádsáp közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVII. törvény 42/B. §-ában foglalt kötelezettségnek eleget téve

 

ebösszeírást tart.

 

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik. Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a fenti jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot kell kitölteni és az önkormányzathoz beküldeni.

 

A formanyomtatvány 2018. május 22-től átvehető a Nógrádsápi Polgármesteri Hivatalban (2685 Nógrádsáp, Hunyadi út 7/II.), vagy letölthető/kitölthető a https://nogradsap.asp.lgov.hu oldalról is.

 

Az adatszolgáltatás 2018. május 22-től 2018. augusztus 31-ig az alábbi módon teljesíthető:

 

• kitöltött adatlapokat a Nógrádsápi Polgármesteri Hivatal címére  (2685 Nógrádsáp, Hunyadi út 7/II.), postai úton beküldve, vagy

• a Nógrádsápi Polgármesteri Hivatalban személyesen leadva,vagy

• az adatlapot a igazgatas.nogradsap2685@gmail.com vagy penzugy.nsap@gmail.com email címre (szkennelve) beküldve.

 

Felhívom az ebtartók figyelmét arra, hogy 2013. január 1-től – a hivatkozott törvény szerint – a négy hónaposnál idősebb ebeket transzponderrel (mikrochippel) megjelölve lehet csak tartani. Amennyiben az ebtartó ennek a kötelezettségének még nem tett eleget, az ebösszeírási adatlap kitöltése előtt azt pótolja. A kötelezettség nem teljesítése esetén minimum 45.000,- Ft állatvédelmi bírság szabható ki.
 

• Amennyiben az ebtartó az ebösszeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét elmulasztja, 30.000,- Ft állatvédelmi bírsággal sújtható        .
 

• Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál már korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.          
 

Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

 

 

Kelt Nógrádsáp, 2018. május 22.

 

 

                                                                                 Jele Tibor sk.

                                                                                   mb. jegyző